STARTSIDA  |   AKTUELLT  |   VARUMÄRKEN  |   KONTAKT
map

SKÖNA CLARA -infoskylt vid Jyväskylä - Kaustar ( Gamla Uleåborgsvägen ) vägkorsningen. Andra infoskylten 1900 m från nämnda korsning varifrån 50 m till butiken.

Avståndet från centrum ( tågstationen ) till butiken är 3,5 km.

KONTAKT:

SKÖNA CLARA / Camilla Aurén-Raatikainen
Skidvägen 3, Köukarberget, Kaustar
67600 Karleby
Mobil: 050 353 1428
E-post: camilla@skonaclara.fi


Ta kontakt och fråga mera!

Namn
Adress
Mobil / tel
E-post
Meddelande